Tai nạn giao thông 10 tháng năm 2017 giảm cả 3 tiêu chí

(NTO) Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 10 (từ ngày 16-9 đến ngày 15-10-2017) toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 2 người, bị thương 1 người; đường sắt không xảy ra. So với tháng 9, số vụ giảm 2 vụ, số người chết giảm 2 người và số người bị thương giảm 3 người.

Tính chung 10 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 22 người (trong đó, đường sắt 5 vụ và 6 người chết); so với cùng kỳ năm 2016, giảm cả 3 tiêu chí, số vụ giảm 13 vụ, số người chết giảm 7 người, số người bị thương giảm 3 người.