Ngành Thuế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế

(NTO) Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu ngân sách, kịp thời phát hiện các trường hợp người nộp thuế kê khai chưa đúng quy định, kê khai không đầy đủ, rõ ràng cách tính thuế, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Cách làm này giúp cơ quan thuế có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm.

Do nguồn nhân lực có hạn, nên ngành Thuế đã linh hoạt bằng cách, đối với những hồ sơ nhỏ có thể thành lập tổ thanh tra, kiểm tra 2 người/đoàn và hồ sơ lớn, phức tạp thì thành lập 3-4 người/đoàn. Nội dung thanh tra cũng được lựa chọn kỹ, tập trung vào những lĩnh vực có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Bên cạnh đó, ngành Thuế còn giao chỉ tiêu, phân bổ kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể theo từng tháng, quý cho Phòng Thanh tra, kiểm tra thuế và các Chi cục Thuế, đồng thời xem đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua. Trên cơ sở đó, hằng tháng, các phòng, đơn vị đánh giá phân loại đối với những công chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thuế...

Nhờ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nói trên, chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2017, qua thanh tra 21 doanh nghiệp, ngành Thuế đã xử lý truy thu và xử phạt 3,448 tỷ đồng; giảm lỗ 28,2 tỷ đồng; giảm ưu đãi 10,4 triệu đồng; giảm khấu trừ 108 triệu đồng; đôn đốc nộp ngân sách 2,752 tỷ đồng, đạt 79,8% số truy thu và xử phạt. Về kiểm tra thuế, trong 9 tháng, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra 239/312 doanh nghiệp, đạt 76,6% kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Qua đó, đã truy thu và xử phạt 5,926 tỷ đồng; giảm ưu đãi 54 triệu đồng; giảm lỗ 19,642 tỷ đồng; giảm khấu trừ 510 triệu đồng; đôn đốc nộp vào ngân sách 4,443 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn ngành còn thực hiện kiểm tra, giám sát tại cơ quan Thuế 6.783 hồ sơ khai thuế các loại; trong đó, đã chấp nhận 6.487 hồ sơ, đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp 296 hồ sơ.

Để đảm bảo chỉ tiêu thu nợ do Tổng cục Thuế giao, góp phần bù đắp các khoản hụt thu, Cục Thuế tỉnh còn triển khai các giải pháp như: Phối hợp với các chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện khấu trừ tiền thuế tạm nộp đối với những công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi giải ngân, thanh toán; cưỡng chế khấu trừ tiền gửi tài khoản ngân hàng; cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp nợ thuế; thực hiện việc công khai tên những doanh nghiệp, cá nhân chây ỳ nộp thuế trên Website của ngành, trên Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh... Bên cạnh đó, công tác quản lý kê khai và kế toán thuế cũng được ngành Thuế triển khai thực hiện tốt. Trong 9 tháng năm 2017, toàn ngành đã giải quyết và cấp 413 mã số thuế, trong đó: Theo cơ chế “một cửa liên thông” với Sở Kế hoạch và Đầu tư có 395 doanh nghiệp; trực tiếp tại bộ phận “một cửa” cơ quan thuế các cấp 18 tổ chức, nâng tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã đã cấp mã số thuế đến ngày 30-9-2017 lên 2.260 đơn vị (không bao gồm mã số thuế hộ sử dụng đất phi nông nghiệp, đơn vị sự nghiệp). Đối với công tác hoàn thuế, trong 9 tháng, ngành Thuế tiếp nhận 22 hồ sơ, với số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn là 49,694 tỷ đồng. Qua phân loại, có 6 hồ sơ không thuộc trường hợp được hoàn; hoàn trước kiểm tra sau 6 hồ sơ/422 triệu đồng; chuyển sang kiểm tra trước khi hoàn 8 hồ sơ/22,115 tỷ đồng; chưa giải quyết 2 hồ sơ với số tiền trên 3 tỷ đồng; đã tổ chức kiểm tra sau hoàn 4 hồ sơ, số thuế giá trị gia tăng không được hoàn phải thu hồi và xử phạt 6,5 triệu đồng, đôn đốc nộp ngân sách 6,5 triệu đồng, đạt 100%.

Để đảm bảo hoàn thành việc thanh tra đối với 26 doanh nghiệp và kiểm tra 312 doanh nghiệp theo đúng kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế tiếp tục tăng cường giám sát công tác kê khai, rà soát nguồn thu, nắm chắc số thuế dự kiến phát sinh thu nộp để triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp thu. Tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Phối hợp các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế mới đầy đủ, kịp thời, để người nộp thuế dễ thực hiện. Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố tăng cường giám sát việc kê khai, nộp thuế đối với tất cả các đối tượng; chú trọng công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại, đơn giản hóa thủ tục thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người nộp thuế, nhằm thu đúng, thu đủ các khoản thuế. Phấn đấu đến cuối năm khống chế tỷ lệ nợ thuế không vượt quá 5% trên tổng thu ngân sách.