Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin

(NTO) Ngày 4-11, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự (BLHS) và Luật Tiếp cận thông tin (LTCTT). Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Đào Trọng Định, Giám đốc Sở Tư pháp cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản của BLHS và LTCTT. Theo đó, BLHS năm 2015 gồm 26 chương, 426 điều (tăng 2 chương và 72 điều so với BLHS năm 1999), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. BLHS năm 2015 có nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin.

Bộ luật đã phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới của đất nước và cũng là mong đợi của đông đảo quần chúng nhân dân. LTCTT được thông qua ngày 6-4-2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Luật gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin với tư cách là quyền cơ bản của công dân có ý nghĩa làm tiền đề, điều kiện cho việc thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của công dân mà Hiến pháp năm 2013 đã quy định như quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền bầu cử, ứng cử, quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh: Việc triển khai thi hành các đạo luật này là rất cần thiết và quan trọng, nhằm đưa các đạo luật đi vào cuộc sống, phát huy giá trị thực tiễn, nhất là những điểm mới, tiến bộ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về nội dung và ý nghĩa của các đạo luật này, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, tổ chức tốt việc thực thi pháp luật. Đồng chí yêu cầu các bộ, ban, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên sâu, phổ biến tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đạt hiệu quả cao nhất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc thi hành đầy đủ hai đạo luật nói trên khi có hiệu lực…