Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu người dân, doanh nghiệp

(NTO) Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, vì vậy, Sở đã thực hiện đồng bộ các giải pháp cải tiến quy trình, thủ tục liên quan đến các lĩnh vực ngành quản lý với mục tiêu đơn giản, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), hướng trọng tâm vào việc phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Đơn giản hóa các thủ tục

Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhiều lĩnh vực và hầu hết các lĩnh vực của ngành đều rất nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng. Đặc biệt, các lĩnh vực này có rất nhiều văn bản liên quan và thường xuyên thay đổi, vì vậy, các TTHC của ngành cũng thường xuyên bị thay đổi theo. Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Xác định cải cách TTHC là nội dung hết sức quan trọng trong CCHC, do vậy, ngay từ cuối năm trước, Sở đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC cho năm sau. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở đã lập danh sách những quy định, TTHC cần phải kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những TTHC không cần thiết, không phù hợp nhằm đơn giản hóa việc thực hiện TTHC, góp phần tiết giảm thời gian và tài chính của người dân, doanh nghiệp trong quan hệ công việc. Đồng thời, gắn việc nghiên cứu, tham khảo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân để rà soát, đơn giản hóa TTHC. Mặt khác, để việc áp dụng các TTHC được đồng bộ, thống nhất, Sở đã chủ trì, phối hợp cùng với các huyện, thành phố xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành, công bố bộ TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính trong năm 2016, Sở đã tổ chức rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 15 thủ tục lĩnh vực khoáng sản; sửa đổi, bổ sung 15 thủ tục lĩnh vực tài nguyên nước và 3 thủ tục lĩnh vực khí tượng thủy văn; công bố bộ TTHC giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông” về lĩnh vực đất đai tại các xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh... Qua đó, đã đơn giản hóa được 23 thủ tục với tổng thời gian được rút ngắn là 168 ngày. Đặc biệt, qua 7 tháng năm 2017, Sở đã tổ chức rà soát, đơn giản hóa 17 thủ tục về lĩnh vực đất đai, giảm 64 ngày so với quy định; 15 thủ tục lĩnh vực khoáng sản, giảm 401 ngày; 14 thủ tục lĩnh vực tài nguyên nước, giảm 312 ngày và 12 thủ tục lĩnh vực môi trường, giảm 9 ngày. Ngoài ra, Sở đã chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh công bố bộ TTHC lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường giải quyết tại cấp huyện, xã.

Doanh nghiệp đang kiểm tra tình hình giải quyết hồ sơ của mình thông qua phần mềm
theo dõi tiếp nhận - giải quyết - giao trả hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Sở TN&MT.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, đến nay tất cả các TTHC thực hiện tại Sở đều theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Để hiện đại hóa việc thực hiện giải quyết TTHC, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý của ngành, tăng cường sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, từ năm 2015 đến nay, Sở đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi tiếp nhận - giải quyết - giao trả hồ sơ tại bộ phận “một cửa”. Thông qua phần mềm này, người dân và doanh nghiệp có thể theo dõi và biết được tình hình giải quyết hồ sơ từ khâu đầu đến kết quả giải quyết. Nhờ đó, tính minh bạch trong thực hiện TTHC đã được giải quyết một cách hiệu quả, người dân và doanh nghiệp tránh được tình trạng bị nhũng nhiễu. Hiện nay, Sở đã triển khai phần mềm này cho 7 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại 7 huyện, thành phố thực hiện, đem lại hiệu quả đáng kể. Bên cạnh đó, Sở còn bố trí hòm thư góp ý tại bộ phận “một cửa”, ban hành mẫu phiếu khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân về sự phục vụ của Sở và mẫu phiếu khảo sát, đánh giá, góp ý về TTHC. Thông qua hòm thư góp ý, phản ánh của tổ chức, công dân, Sở đã tiếp thu, bổ sung trong việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, chấn chỉnh kịp thời đối với những bộ phận, công chức, viên chức chưa thực hiện đúng chức trách trong thực thi công vụ, biểu dương các trường hợp được tổ chức, công dân đánh giá cao. Ngoài ra, Sở TN&MT còn công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân theo đúng quy định. Đặc biệt, Sở đã mở chuyên mục “hỏi - đáp” trên website của Sở và thành lập Tổ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân; tất cả các phản ánh, kiến nghị, thắc mắc về lĩnh vực TN&MT đều được trả lời, giải đáp, hướng dẫn nhanh chóng, kịp thời.

Bằng nhiều nỗ lực cải cách TTHC như đã nêu trên, qua kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng về TTHC tại Sở TN&MT, nếu những năm trước đây, tỷ lệ hài lòng chỉ đạt ở mức trên 82% thì đến năm 2016 mức độ hài lòng bình quân đạt 97,5%. Riêng kết quả khảo sát đến hết quý III-2017, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã đạt 97,86%. Đây là kết quả đánh giá khách quan về chất lượng phục vụ của ngành cũng như lợi ích từ việc đơn giản hóa TTHC, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của tổ chức, công dân, đồng thời tạo điều kiện để thu hút đầu tư, góp phần cải thiện và nâng cao các chỉ số như PAR INDEX, PAPI, PCI,... của tỉnh.