Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế định kỳ tháng 10-2017

(NTO) Ngày 31-10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 10-2017. Tại điểm cầu tỉnh ta, đại diện BHXH tỉnh và các cơ quan báo thường trú trên địa bàn tỉnh và địa phương tham dự.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã cung cấp các thông tin về nguyên nhân chính làm gia tăng bất hợp lý chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT và một số giải pháp khắc phục; những quy định mới về việc đóng BHXH từ ngày 1-1-2018; tình hình thanh toán chi phí KCB 9 tháng năm 2017. Tính đến ngày 31-9, toàn quốc đã có 122,6 triệu hồ sơ được gửi đề nghị thanh toán  BHYT với số tiền 63.593 tỷ đồng, tăng 7.579 tỷ đồng. Có 21 tỉnh chi phí KCB BHYT 9 tháng vượt quỹ KCB BHYT cả năm 2017 trên 100 tỷ đồng. 

Đối với tỉnh ta,  đến nay tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,33%. Chi phí KCB BHYT là 361 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2016, toàn tỉnh mất cân đối quỹ KCB khoảng 120 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, để hoàn thành kế hoạch được giao, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ đạo BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng; giải quyết, chi trả kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia bảo hiểm; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của ngành, tiến tới mã hóa quyền lợi người tham gia bằng công nghệ thông tin, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT bằng công nghệ thông tin đảm bảo quyền lợi cũng như tạo thuận lợi cho người tham gia. Đồng thời, nhấn mạnh thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đồng hành cùng ngành BHXH, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT và mong muốn thời gian tới cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia BHXH, BHYT. Ngành sẽ chỉ đạo các đơn vị BHXH của 63 tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về BHXH, BHYT cho các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời, đảm bảo tốt sự phối hợp giữa hai bên.