Những sự kiện lớn của Năm APEC Việt Nam 2017

Theo thông lệ và với mong muốn đóng góp tích cực cho hợp tác APEC, Việt Nam sẽ tổ chức khoảng 20 hội nghị lớn trên khắp ba miền đất nước.

a. Sự kiện đã và đang triển khai

- Hội nghị không chính thức của các quan chức cao cấp (ISOM) từ ngày 8 đến 9-12-2016, tại thủ đô Hà Nội.

- Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan từ ngày 18-2 đến 3-3-2017, tại Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ hai (SOM 2) và các cuộc họp liên quan từ ngày 7 đến 18-5-2017, tại thủ đô Hà Nội.

- Đối thoại chính sách cao cấp về đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số từ ngày 12 đến 15-5-2017, tại thủ đô Hà Nội.

- Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại (MRT) từ ngày 20 đến 21-5-2017, tại thủ đô Hà Nội.

- Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững ngày 20 đến 22-6-2017, tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu từ ngày 21 đến 25-8-2017, tại TP. Cần Thơ.

- Hội nghị các quan chức cấp cao lần thứ ba (SOM 3) và các cuộc họp liên quan từ ngày 15 đến 30-8-2017, tại TP. Hồ Chí Minh.

b. Sự kiện chưa triển khai

- Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC (SMEMM)) từ ngày 11 đến 15-9-2017, tại TP. Hồ Chí Minh.

- Đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế từ ngày 20 đến 29-9-2017, tại Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

- Hội nghị Bộ trưởng Tài chính (FMM) từ ngày 19 đến 21-10-2017, tại Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại TP. Đà Nẵng là sự kiện lớn nhất, với các hội nghị quan chức cao cấp, cấp Bộ trưởng và cấp cao sẽ tổ chức từ ngày 5 đến 11-11-2017, tại TP. Đà Nẵng.

Các sự kiện lớn của Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017

Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại TP. Đà Nẵng dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 11-11-2017. Khoảng hơn 10.000 đại biểu quốc tế, trong đó có Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên thế giới cũng như đại diện các cơ quan truyền thông lớn của quốc tế sẽ đến dự.

Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 gồm các hoạt động nội bật sau:

- Hội nghị lần thứ 25 các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC.

- Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 29 (AMM 29).

- Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp (CSOM).

- Cuộc họp Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC).

- Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit).

- Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC).

Trong dịp này, dự kiến cũng diễn ra một số hoạt động do Việt Nam đề xuất nhằm tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa... của APEC, giữa APEC với các đối tác, tổ chức khu vực và quốc tế cũng như về Việt Nam.

Theo đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương