Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sáng 24-10, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc sau bảy ngày làm việc.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khoá 18, Báo cáo công tác của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khoá 18 và dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội đã bầu ra BCH Trung ương khoá 19, gồm 204 uỷ viên chính thức, 172 uỷ viên dự khuyết và Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khoá 19 gồm 133 uỷ viên.

Hội nghị toàn thể lần thứ nhất BCH Trung ương khoá 19 đã bầu Bộ Chính trị BCH Trung ương khoá 19 gồm 25 đồng chí; bầu đồng chí Tập Cận Bình tiếp tục làm Tổng Bí thư; bầu Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm bảy đồng chí là Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tuế, Hàn Chính.

Nhân dịp đồng chí Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 19, ngày 25-10, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương đã gửi điện mừng tới đồng chí Trần Lạc Tuế, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.