Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy: Tạo bước đột phá, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(NTO) Ngày 10-4-2012, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU “Về phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030”. Sau hơn 5 năm triển khai Nghị quyết 07-NQ/TU, hoạt động du lịch (DL) của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, thu hẹp dần khoảng cách với các tỉnh có tốc độ phát triển DL mạnh, mang lại hiệu quả nhiều mặt, đưa ngành DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các khóa đề ra.

Đồng chí Châu Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), cho biết: Nghị quyết số 07-NQ/TU đã tạo sự chủ động và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành trong công tác quản lý để thúc đẩy phát triển DL. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các lớp tập huấn, công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển DL đã được đẩy mạnh, từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và của người dân đối với sự phát triển DL của tỉnh nhà.

Du khách tham quan, mua sắm sản phẩm gốm Bàu Trúc, thuộc thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh:V.M

Một trong những kết quả nổi bật, đó là đến nay tỉnh ta đã hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển DL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22-7-2011 và Chiến lược phát triển DL Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quy hoạch đã đề xuất những ý tưởng mang tính đột phá nhằm giải quyết những khoảng cách lớn nhất mà tỉnh hiện đang phải đối mặt. Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển DL được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung về DL; xây dựng quy hoạch chi tiết các vùng, khu, điểm DL, xây dựng đề án phát triển sản phẩm DL. Đảm bảo tuân thủ quan điểm phát triển bền vững và hiệu quả cao, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa phát triển DL với phát triển công nghiệp, thương mại, nông nghiệp; giữa phát triển DL với phát triển văn hóa và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường.

Công tác đầu tư hạ tầng phát triển DL đã được quan tâm và chuyển biến tích cực. Bằng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, địa phương, tỉnh ta đã ưu tiên đầu tư tuyến đường ven biển Bình Tiên-Cà Ná và các công trình hạ tầng phục vụ phát triển DL ở các khu DL trọng điểm, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển DL và đảm bảo hạ tầng thiết yếu cho nhà đầu tư triển khai dự án DL. Bên cạnh đó, các công trình văn hóa-thể thao, thương mại dịch vụ… được quan tâm đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điểm nhấn quan trọng để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa-thể thao của địa phương. Hạ tầng DL được đầu tư mới, đưa vào hoạt động đã góp phần thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng DL trên địa bàn, đồng thời đã minh chứng định hướng đúng đắn, chính sách phù hợp của tỉnh trong việc thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Tính đến tháng 9-2017, trên địa bàn toàn tỉnh có 140 cơ sở lưu trú DL (tăng 50 cơ sở so với năm 2010), với 2.800 phòng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế. Ngoài ra, thông qua công tác quảng bá tại các sự kiện, hội nghị xúc tiến đầu tư đã thu hút nhiều dự án đầu tư về DL có quy mô lớn. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 46 dự án DL, với tổng diện tích trên 1.100 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 11.300 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, công tác đa dạng hóa các sản phẩm DL dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh được các ngành, địa phương chú trọng quan tâm quy hoạch, định hướng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào loại hình DL sinh thái, nghỉ dưỡng; DL thể thao giải trí, leo núi, lặn biển, lướt ván; DL kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện... một số địa phương đã quan tâm và mạnh dạn triển khai xây dựng phát triển DL sinh thái, cộng đồng với sản phẩm nông nghiệp… qua đó đã thu hút du khách đến tham quan ngày càng đông và tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư trong vùng phát triển DL; đồng thời, góp phần giữ gìn, duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, công tác quảng bá xúc tiến DL, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DL đã được các ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm chú trọng. Các hoạt động, sự kiện văn hóa-thể thao được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, đã góp phần không nhỏ vào việc quảng bá hình ảnh Ninh Thuận, trong đó có DL, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, thể thao của nhân dân trong tỉnh.

Nhờ vậy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, hoạt động DL đã có những khởi sắc, bước đầu đã xây dựng được thương hiệu hình ảnh DL của tỉnh; tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Kết quả giai đoạn 2012-2015, lượt khách DL tăng trưởng bình quân 16% năm; đến năm 2015 đạt 1,5 triệu lượt khách, vượt 7,1% so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Năm 2016, lượt khách đạt 1,7 triệu lượt khách; trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh đón hơn 1,83 triệu lượt khách DL, đạt 105% kế hoạch năm. Ấn tượng không chỉ lượng khách DL trong nước và quốc tế tiếp tục duy trì và tăng trưởng cao, chất lượng sản phẩm dịch vụ, môi trường DL có bước phát triển, góp phần nâng cao được vị thế ngành DL trong nền kinh tế của tỉnh và từng bước trở thành ngành kinh tế động lực của địa phương.

Đồng chí Châu Thanh Hải cho biết thêm: Hiện nay, ngành đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai hàng năm trên cơ sở đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 07-NQ/TU và Chương trình 134-Ctr/TU ngày 21-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chú trọng công tác đầu tư cơ sở hạ tầng DL, đẩy mạnh da đạng các dịch vụ phục vụ DL, đảm bảo Ninh Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn, có sự khác biệt, tính cạnh tranh cao, có uy tín và thương hiệu trên thị trường DL trong và ngoài nước.