Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ hội Katê 2017

(NTO) Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2017, ngày 18-10, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, chúc mừng một số gia đình đồng bào Chăm, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
thăm, chúc mừng gia đình ông Quảng Tài, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
thăm, chúc mừng gia đình ông Thiết Ngữ, nguyên Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
thăm, chúc mừng gia đình ông Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
thăm, chúc mừng gia đình ông Trượng Ngọc Anh, nguyên Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
thăm, chúc mừng gia đình bà Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh.
Ảnh: Thế Quang

Đến thăm gia đình các ông: Quảng Tài, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; Thiết Ngữ, nguyên Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trượng Ngọc Anh, nguyên Thường trực HĐND tỉnh và bà Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúc các cá nhân và gia đình đón Lễ hội Katê 2017 vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí mong muốn các cá nhân và gia đình tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đoàn kết, cùng nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.