Giải đáp pháp luật về thi đua-khen thưởng

 Hỏi: Ông Nguyễn Văn Phấn, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải và bà Nguyễn Thị Tâm, Trường Tiểu học Tấn Tài III, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hỏi: Để được tặng thưởng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Trả lời: Theo qui định tại điều 21, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận thì tập thể được tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm;

2. Có nhân tố mới, mô hình mới hoạt động hiệu quả để các đơn vị khác học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;

4. Là tổ chức, cơ quan, đơn vị tiêu biểu dẫn đầu các khối thi đua do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, khối thi đua của các sở ban ngành, huyện, thành phố tổ chức.

Theo qui định trên thì ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua UBND tỉnh phải “Có nhân tố mới, mô hình mới” được phổ biến để toàn ngành, huyện, thành phố học tập làm theo và phải được Khối, Cụm thi đua bình chọn suy tôn./.

(Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)