Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017

(NTO) Với sự nỗ lực của toàn ngành Thuế, đến cuối tháng 9-2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh (phần thu nội địa) ước đạt 1.590 tỷ đồng, đạt 74,6% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu các khoản cân đối ngân sách đạt 1.567,1 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ; thu các khoản quản lý qua ngân sách đạt 22,9 tỷ đồng, bằng 80,7% so với cùng kỳ.

Trong tổng số thu nói trên, nếu phân theo đơn vị quản lý, đến nay có 7/8 đơn vị có số thu đạt tiến độ dự toán cả năm (đạt trên 74,7%). Cụ thể, Chi cục Thuế Tp. Phan Rang–Tháp Chàm thu được 170,6 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán giao, tăng 2,7% so với cùng kỳ; Chi cục Thuế huyện Ninh Phước thu được 32,7 tỷ đồng, đạt 90,8% dự toán giao và tăng 17,9%; Chi cục Thuế huyện Ninh Hải thu được 41,1 tỷ đồng, đạt 89,3%; Chi cục Thuế huyện Ninh Sơn thu được 35,2 tỷ đồng, đạt 75,1%, tăng 4,5% so với cùng kỳ; Chi cục Thuế huyện Thuận Nam thu được 20,6 tỷ đồng, đạt 75,2%; Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc thu được 12,2 tỷ đồng, đạt 81,3%; Chi cục Thuế huyện Bác Ái thu được 4,3 tỷ đồng, đạt 95,6%.

Theo đánh giá của ngành Thuế, có nhiều yếu tố tác động đến kết quả thu nói trên. Tuy nhiên, mấu chốt chính là do Cục Thuế tỉnh lường trước được những khó khăn, chủ động đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các nguồn thu, trong đó trọng tâm là tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và các Tổ đôn đốc thu nộp thuế để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai triệt để và có hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án “Ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán” theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Tăng cường công tác chống thất thu và đôn đốc thu nộp thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

 
Cán bộ Chi cục Thuế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm hướng dẫn khách hàng thủ tục nộp thuế. Ảnh: Văn Thanh

Bên cạnh đó, ngành Thuế còn hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn thực hiện Luật Phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 như: Xác định mức thu, kê khai nộp thuế đối với các khoản phí, lệ phí chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá. Chú trọng công tác tiếp nhận và xử lý vướng mắc của doanh nghiệp tại cơ quan Cục Thuế và các chi cục huyện, thành phố. Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người nộp thuế, nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực về thuế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phân tích, quản lý và khai thuế; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng phương thức khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn tỉnh có 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử và đăng ký nộp thuế điện tử.

Để đảm bảo đến cuối năm 2017 hoàn thành nhiệm vụ thu 2.130 tỷ đồng đã được HĐND và UBND tỉnh giao, Cục Thuế tỉnh đề ra 7 nhóm giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện như: Thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân; tình hình thu nộp ngân sách để chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả những biện pháp, giải pháp đã đề ra tại Công văn số 2991/CT-UBND ngày 26-7-2017 của UBND tỉnh. Tăng cường giám sát kê khai, rà soát nguồn thu, nắm chắc số thuế dự kiến phát sinh thu nộp, đặc biệt là một số nguồn thu mới phát sinh như: Công trình đập dâng hạ lưu Sông Dinh, đập dâng Tân Mỹ, mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, hoạt động khai thác xuất khẩu cát của Công ty Phương Thảo Nguyên, Nhà máy Điện gió Đầm Nại và các khoản thu tiền bổ sung cho thời gian gia hạn sử dụng đất của 13 dự án chậm tiến độ. Thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện khấu trừ tiền thuế tạm nộp đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi giải ngân, thanh toán...

Ngoài những giải pháp mang tính đột phá kể trên, ngành Thuế còn đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; trong đó tập trung chủ yếu vào các đối tượng, lĩnh vực rủi ro cao, khả năng có số thuế xử lý truy thu lớn, nhằm góp phần bù đắp cho những nguồn thu giảm, đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản. Triển khai thực hiện tốt Đề án chống thất thu thuế trong các lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ, ăn uống, trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, tiến tới mở rộng phạm vi chống thất thu đối với các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các khoản thu từ đất để kịp thời đôn đốc thu đúng, thu đủ các khoản phải nộp vào ngân sách, nhất là dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (K1), các dự án BT, việc đấu giá thuê khu đất chợ Tấn Tài... Phấn đấu đến cuối năm toàn tỉnh thu đạt tối thiểu thêm 650 tỷ đồng.