Bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính

(NTO) Ngày 9- 10, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đào tạo Trí Việt tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho 190 công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước; thu thập, xử lý thông tin và viết báo cáo cải cách hành chính... qua đó, giúp học viên triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2017.