Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017

(NTO) Ngày 9-10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ 

Trong quý III năm 2017, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, thực tiễn của địa phương, đơn vị, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành có liên quan, nắm chắc tình hình quốc phòng-an ninh, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Tham mưu triển khai, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa ph­ương trong quý đạt được nhiều kết quả quan trọng, đúng kế hoạch, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác huấn luyện đ­ược chuẩn bị và tổ chức chặt chẽ, chu đáo. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.

Hội nghị đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017: Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2017. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện “Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020”; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng theo phân cấp và giáo dục quốc phòng toàn dân.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát, quản lý địa bàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứa nạn, giảm nhẹ thiên tai khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức giáo dục, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên cho cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng, dư luận. Phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; tiếp tục khảo sát, quy tập hài cốt liệt sỹ theo Đề án 1237 của Chính phủ; thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tăng cường chỉ đạo bảo đảm an toàn trong mọi lĩnh vực công tác của LLVT tỉnh và an toàn giao thông.