Tuần phim APEC Việt Nam năm 2017

Tuần phim “Chào mừng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tại Việt Nam 2017” (Tuần phim APEC 2017) được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 16-10 tại Hà Nội và từ ngày 12 đến 16-10 tại Đà Nẵng.

Là sự kiện chào mừng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tại Việt Nam 2017, tuần phim do Uỷ ban Quốc gia APEC 2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Ban Thư ký APEC 2017, UBND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thực hiện.

Với khẩu hiệu “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, các phim trình chiếu được chọn lọc từ các nền điện ảnh của các nước thành viên APEC. Tuần phim nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở mở rộng hợp tác giữa các thành viên APEC.