Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc đánh giá Dự án Nghiên cứu cân bằng nước

(NTO) Ngày 10-10, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn chuyên gia về nước (WET) của Ngân hàng Thế giới để đánh giá Chương trình hỗ trợ kỹ thuật về Quản lý tổng hợp nguồn nước và chuẩn bị cho hạn hán tại tỉnh thuộc Dự án Nghiên cứu cân bằng nước. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: V.M

Dự án Nghiên cứu cân bằng nước được Ngân hàng Thế giới tài trợ không hoàn lại cho tỉnh ta, thông qua hình thức huy động các chuyên gia quốc tế, với mục đích đánh giá thực trạng hạn hán của tỉnh hiện nay về nguồn nước sẵn có và công tác quy hoạch tổng hợp cho nhiều người dùng nước, nhằm ứng phó hạn hán, biến đổi khí hậu và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện sự chuẩn bị sẵn sàng trước nguy cơ hạn hán. Đến nay, đã hoàn thành thiết kế, xây dựng máng đo lưu lượng dòng chảy tại hồ sông Trâu; hoàn thiện mô hình phân tích kinh tế của việc sử dụng nước trong ngành Nông nghiệp có tưới...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, vấn đề an ninh nguồn nước và cân bằng nước đang là thách thức mà tỉnh cần phải giải quyết. Vì vậy, việc hỗ trợ kỹ thuật này sẽ là nền tảng cho công tác quản lý, sử dụng và quy hoạch hiệu quả hơn nguồn nước vốn đã hạn hẹp của tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới tiếp tục có những hỗ trợ tích cực trong việc triển khai thực hiện Chương trình mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh và Chương trình thực hiện mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn các huyện, giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, tăng thu nhập. Đồng thời có chiến lược nghiên cứu để tiếp tục đầu tư thêm các hồ chứa nước mới, nâng cấp các hồ hiện có và liên thông các hồ; đầu tư các hệ thống quan trắc; thúc đẩy đầu tư liên minh trong sản xuất...