Cấp, đổi thẻ Bảo hiểm y tế mới: Quyền lợi, trách nhiệm người dân cần biết

(NTO) Bạn đọc hỏi: Gần đây, người dân đi khám bệnh có nghe thông báo sẽ đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới, vậy việc đổi thẻ sẽ diễn ra như thế nào? Trong quá trình cấp đổi, quyền lợi của người có thẻ BHYT có gì thay đổi?

Ông Nguyễn Mạnh Tú
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, cho biết: Bắt đầu từ ngày 1-8-2017, mỗi người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT được cấp một mã số BHXH duy nhất và mã số định danh này sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Việc cấp, đổi mới mã thẻ BHYT theo số định danh cá nhân phù hợp với những quy định mới tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam. Việc cấp số định danh cá nhân đã được đồng bộ với mã hộ gia đình mà không làm xáo trộn đến hệ thống cấp thẻ BHYT cho người tham gia.

Kế hoạch cấp mã số, cấp lại thẻ BHYT: Nhằm đảm bảo công tác cấp mã số BHYT đạt kết quả, đúng tiến độ, BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 737/KH-BHXH ngày 25-9-2017 về cấp mã số, cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT. Trong đó chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ nay đến ngày 31-12-2017, cấp mã số BHXH, cấp lại thẻ BHYT cho các đối tượng hết hạn thẻ trước ngày 1-1-2018; giai đoạn 2 đến ngày 31-5-2018, cấp mã số BHXH, cấp lại thẻ BHYT cho các đối tượng còn lại.

Mẫu thẻ, thời hạn cấp thẻ BHYT:

Thẻ BHYT mẫu cũ mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.

Về mẫu, mã thẻ BHYT mới thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:”

dãy 10 chữ số liền nhau: 5818012345, gọi là mã số BHXH.

Thời hạn cấp thẻ BHYT: Cấp mới không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cấp lại, đổi thẻ: Trường hợp không thay đổi thông tin, không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp thay đổi thông tin, không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ BHYT theo mẫu mới:

Người đã được cấp thẻ BHYT (mẫu cũ), nếu có yêu cầu cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ BHYT như: Thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, họ, tên, tên đệm, địa chỉ… thì phải cấp lại thẻ BHYT theo mẫu mới và phải kê khai thông tin (nếu thuộc số người chưa kê khai thông tin hoặc thông tin đã kê khai không chính xác trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình) theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH các cấp đang triển khai thu thập thông tin để cấp lại thẻ BHYT theo mẫu mới cho toàn bộ người tham gia BHYT sau khi hoàn thành việc thu thập thông tin, cấp mã số BHXH cho từng nhóm đối tượng, từng cơ quan, đơn vị theo quy trình như sau:

- Đối với người tham gia BHXH, BHYT đã kê khai thông tin đầy đủ, chính xác và khớp nhau giữa cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu hộ gia đình thì sẽ được cơ quan BHXH cấp mã số BHXH, không cần phải kê khai thông tin.

- Đối với người tham gia BHYT chưa kê khai thông tin hộ gia đình hoặc chưa kê khai thông tin tham gia BHYT (đăng ký tham gia mới) hoặc đã kê khai, nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đầy đủ thì phải kê khai lại thông tin nhân thân, đồng thời với kê khai thông tin từng thành viên trong hộ gia đình của mình theo mẫu (TK1-TS và Phụ lục: Thành viên hộ gia đình). Cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách, mẫu kê khai, thư ngỏ đến cơ quan quản lý đối tượng hướng dẫn người tham gia kê khai. 

- Sau khi kê khai, người tham gia chuyển tờ khai đến cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, quản lý đối tượng để chuyển đến cơ quan BHXH cập nhật dữ liệu, cấp mã số BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia.

Trong quá trình chuyển đổi, quyền lợi của người có thẻ BHYT:

Đối với người đang tham gia không có yêu cầu đổi, cấp lại thẻ BHYT, thẻ BHYT theo mẫu cũ vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại theo mẫu mới. Do đó, quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT không bị ảnh hưởng, không thay đổi gì.

Đối với người đăng ký tham gia mới hoặc người đang tham gia đề nghị đổi, cấp lại thẻ do thay đổi thông tin trên thẻ BHYT, phải kê khai thông tin nhân thân, đồng thời với kê khai thông tin từng thành viên trong hộ gia đình của mình theo mẫu (TK1-TS và Phụ lục: Thành viên hộ gia đình) theo hướng dẫn của cơ quan BHXH. Trường hợp này thời hạn cấp thẻ theo quy định nêu trên.

Để đảm bảo người tham gia hưởng kịp thời, đầy đủ các quyền lợi, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và đặc biệt là người tham gia BHXH, BHYT tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, kê khai thông tin đầy đủ, chính xác để cấp mã số BHXH, thẻ BHYT theo quy định của BHXH Việt Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh đạt kết quả.