Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

(NTO) Ngày 26-9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra
của Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Xuân

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các cấp ủy đảng đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt, học tập và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Kết quả bước đầu qua đợt học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW cho thấy, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Tinh thần tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân được tiến hành nghiêm túc; các mô hình, điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được kịp thời biểu dương và nhân rộng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị chưa bám sát vào tình hình thực tế, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai còn chung chung. Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, đề nghị thời gian tới, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cần chú trọng công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thường xuyên, liên tục; xây dựng chuyên đề theo từng năm gắn với nhiệm vụ cụ thể, phù hợp của từng cơ quan, đơn vị…Đồng thời, tổ chức giám sát, đánh giá kết quả đạt được, những ưu, khuyết điểm qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó đề ra các biện pháp có hiệu quả hơn trong thời gian tới.