Thanh tra Chính phủ phát hiện 195 tỷ đồng sai phạm

Tháng 2/2011, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai thanh tra theo Chương trình kế hoạch năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kết thúc và ban hành kết luận các cuộc thanh tra năm 2010 chuyển sang; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện một số kết luận thanh tra đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với việc triển khai Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục đào tạo; Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục trển khai việc kê khai thu nhập tài sản năm 2010.

Thanh tra Chính phủ cũng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc xử lý tình huống phức tạp trong khiếu nại, tố cáo; tiếp tục kiểm tra, xác minh, kết luận, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo Thủ tướng Chính phủ giao.

Tháng 1/2011, thanh tra Chính phủ đã ban hành 5 kết luận thanh tra: thanh tra hỗ trợ lãi suất của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam; thanh tra việc quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; thanh tra việc xử lý tài sản tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua đó, thanh tra Chính phủ phát hiện tổng sai phạm là 195 tỷ đồng, 1.427ha đất rừng; đã kiến nghị thu hồi hơn 125 tỷ đồng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 68,8 tỷ đồng, 1.427 ha đất rừng; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, làm rõ 3 vụ việc.

Qua thanh tra việc hỗ trợ lãi suất tại 3 Ngân hàng, thanh tra Chính phủ phát hiện việc sử dụng vốn không đúng mục đích theo phương án kinh doanh; cho vay và hỗ trợ hai lần đối với một khối lượng hàng hóa (đã cho vay và hỗ trợ ở ngân hàng khác); thẩm định không chính xác tình hình kinh doanh của khách hàng; xác định thời gian cho vay không phù hợp; việc kiểm tra, sử dụng vốn của khách hàng chưa được tiến hành thường xuyên; hỗ trợ lãi suất vượt quá thời hạn sử dụng vốn thực tế của doanh nghiệp; hợp pháp hóa hồ sơ để vay vốn và hưởng hỗ trợ lãi suất của nhà nước; cho vay và hỗ trợ đối với các trường hợp chưa đủ căn cứ, các chứng từ, hóa đơn không hợp pháp, hợp lệ; cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp có vốn dư thừa lớn...

Qua thanh tra việc quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, phát hiện vi phạm: việc thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương, cấp phép đầu tư không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, nhiều dự án quá thời hạn không đầu tư; giao đất chồng lấn lên dự án khác; vi phạm trình tự, thủ tục trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý các dự án đầu tư thiếu chặt chẽ để xảy ra tình trạng chuyển nhượng dự án trái phép, chủ đầu tư không chấp hành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất dự án.

Thanh tra Chính phủ tiếp tục hoàn thiện 7 kết luận, báo cáo kết quả thanh tra đã kết thúc và đang tiến hành 4 cuộc thanh tra (Dự án du lịch sinh thái Sơn Tiên, Dự án Hồ Tả Trạch, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải khát Sài Gòn).

Thanh tra Chính phủ cũng đã ban hành Thông tư phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng; xây dựng tài liệu để phục vụ cho tập huấn, giảng dạy pháp luật về phòng chống tham nhũng ở trường học; xây dựng trang Thanh tra điện tử giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương báo cáo kê khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2010; nắm tình hình việc tặng quà và nhận quà không đúng quy định theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTG ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Mão.

Cũng trong tháng 1/2011, trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 3.571 lượt người, 63 đoàn đến trình bày 435 vụ việc (tăng 1.930 lượt, 28 đoàn đông người, 93 vụ việc so với tháng 1/2010).

Thanh tra Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc tiếp dân, xử lý tình huống phức tạp trong khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI.

(Theo TTXVN/Vietnam+)