Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới

(NTO) Thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn năm 2013-2020, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa bằng phong trào “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, thể hiện tinh thần thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) ở các địa phương, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.

Ngay từ khi triển khai phong trào, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động đăng ký đảm nhận, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM gắn với tình hình thực tế của địa phương, nhất là các tiêu chí về giao thông, về thu nhập, về hình thức tổ chức sản xuất, về môi trường biển… Tích cực vận động, cổ vũ thanh niên địa bàn tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tập trung phát huy các loại hình kinh tế có hiệu quả ở nông thôn; tiếp tục duy trì và nhân rộng các gương thanh niên làm kinh tế giỏi; vận động đoàn viên-thanh niên (ĐV-TN) có ý chí lập nghiệp tham gia CLB Sáng tạo khởi nghiệp, CLB giúp nhau làm kinh tế. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn các cấp đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, ĐV-TN và Nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về xây dựng NTM, từ đó tạo sự tin tưởng, đồng sức, đồng lòng tham gia các hoạt động chung tay xây dựng NTM. Nội dung thực hiện phong trào được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các đơn vị, vì vậy, 100% cơ sở Đoàn đã tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai thực hiện, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM. Cứ thế, phong trào “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng NTM” được vun đắp và lan tỏa.

Trong 5 năm triển khai phong trào, Đoàn các cấp huy động ĐV-TN tham gia bê tông gần 27,4 km đường giao thông nông thôn, tu sửa 41,9 km đường nội thôn; thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”, “Đưa đèn chiếu sáng về nông thôn” với chiều dài 39,9 km, với tổng kinh phí 426,9 triệu đồng; đảm nhận 25 tuyến đường thanh niên tự quản xanh-sạch-đẹp; thành lập 1 CLB Sáng tạo khởi nghiệp, 51 CLB giúp nhau làm kinh tế... Ngoài những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học-kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, vốn vay... cũng được đánh giá cao vì đã phát huy được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và quyết tâm vượt khó vươn lên làm giàu của không ít ĐV-TN. Đã tư vấn, hướng nghiệp cho 75.128 ĐV-TN, học sinh; giới thiệu việc làm cho 21.182 ĐV-TN, có 16.807 ĐV-TN được giải quyết việc làm; tổ chức 80 buổi truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề và lập nghiệp, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho 8.190 ĐV-TN; phối hợp mở 37 lớp sơ cấp nghề cho 1.130 ĐV-TN, 111 lớp chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho 3.387 ĐV-TN. Thông qua phong trào, nhiều cán bộ đoàn, ĐV-TN đã trở thành chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, cá biệt có những mô hình doanh thu đạt hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều ĐV-TN khác, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Qua 5 năm triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng NTM” có thể khẳng định vai trò thanh niên là hết sức quan trọng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Ý thức, trách nhiệm của ĐV-TN được thể hiện từ những việc làm và hành động cụ thể. ĐV-TN nông thôn đã chủ động lựa chọn lĩnh vực tham gia xây dựng NTM phù hợp, đem lại hiệu quả cao.

Hiện nay, lực lượng thanh niên toàn tỉnh khoảng 167.200 người, chiếm 24,2% dân số và 34,43% lực lượng lao động trong toàn tỉnh. Đây là nguồn lực dồi dào cho sự phát triển kinh tế của địa phương, nhất là khu vực nông thôn. Thời gian tới, để tiếp tục hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai tiếp những mô hình, hoạt động có hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, cảnh quan môi trường, kết cấu hạ tầng… ở nông thôn; củng cố và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn nhằm cùng với tỉnh nhà xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.