Bồi dưỡng kiến thức chuyên đề công nghệ thông tin

(NTO) Ngày 18-9, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên đề công nghệ thông tin cho 39 cán bộ, công chức cấp xã thuộc Đề án 1956.

Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên đề công nghệ thông tin.

Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; khai thác thông tin trên mạng và phần mềm mã nguồn mở; cách sử dụng phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm dịch vụ công trực tuyến… Thông qua lớp học, góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho từng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.