Tân Giang: Trồng mới 280 ha rừng tập trung mùa mưa 2017

(NTO) Ông Lê Minh Hiền, Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Giang cho biết, đơn vị đã gieo ươm 170 ngàn cây giống phục vụ cho việc trồng mới 280 ha rừng tập trung trong mùa mưa 2017. Trong đó, có 12 ha cây trôm và 268 ha cây điều kết hợp cây ăn trái được trồng ở hai xã Phước Thái 260 ha, Phước Hà 20 ha, nâng diện tích trồng rừng mới do Dự án JICA 2 đầu tư khu vực đầu nguồn Tân Giang lên 470 ha. Ban quản lý hợp đồng với các nông hộ trong vùng dự án nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ và được hưởng lợi sản phẩm trên diện tích rừng trồng mới.

Nhân viên Ban quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Giang
chăm sóc cây giống trồng rừng.