Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

(NTO) Ngày 12-9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã đến dự. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
và người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: T.Q

Ngày 1-10-2016, Văn phòng Chính phủ xây dựng website Chính phủ và người dân, Chính phủ và doanh nghiệp do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo. Ngày 3-4-2017, Hệ thống đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ công bố và đưa vào vận hành chính thức tại 2 địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn và https://doanhnghiep.chinhphu.vn. Hệ thống là kênh tương tác giữa người dân với Chính phủ; thiết lập hệ thống thông tin thống nhất trên toàn quốc để phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan nhà nước các cấp, đồng thời tăng cường chấn chỉnh hoạt động công chức, công vụ; kịp thời điều chỉnh các quy định hành chính bất hợp lý và tiếp thu các sáng kiến cải cách từ người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; đồng thời giải đáp ý kiến thắc mắc của các bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan đến việc vận hành, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.