Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục quốc phòng an ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu Thủ trưởng, Ban chỉ huy quân sự các Học viện, Trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ cần có những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học.

Năm 2011 là năm có kỷ niệm 50 năm (1961-2011) ngày Chính phủ quyết định đưa chương trình Huấn luyện quân sự phổ thông (nay là môn học giáo dục quốc phòng an ninh) vào học tập chính khóa trong các trường học; do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu Thủ trưởng, Ban chỉ huy quân sự các Học viện, Trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ cần có những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du học giáo dục quốc phòng (ảnh minh họa)

Theo đó, các cơ sở giáo dục đào tạo triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016”. Đồng thời, làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh nhất là về các kỹ năng quân sự, phương pháp sư phạm; thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng và hiệu quả môn học.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cũng cần thường xuyên củng cố và kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự đúng quy định, bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm công tác quốc phòng, quân sự; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ với cơ quan quân sự địa phương; chuẩn bị lực lượng và cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho quốc phòng khi có yêu cầu. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phải thường xuyên kiểm tra, đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân làm nghĩa vụ dân quân tự vệ đủ chỉ tiêu đảm bảo chất lượng; thực hiện tốt việc chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự cho học sinh, sinh viên nam khi bắt đầu nhập học khóa mới.

(Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)