Tập trung các giải pháp giúp Tp.Phan Rang- Tháp Chàm nâng cao chất lượng đô thị loại II

(NTO) Ngày 30-8, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Nâng cao chất lượng đô thị loại II Tp.Phan Rang- Tháp Chàm.

 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Miên

Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II theo Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 26/2/2015. Tuy nhiên, đối chiếu với các tiêu chí được quy định tại Thông tư 34 của Bộ Xây dựng quy định tiêu chí đô thị loại II, thành phố vẫn còn 4 chỉ tiêu chưa đạt; 17 chỉ tiêu đạt ở mức tối thiểu. Để nâng cao chất lượng đô thị, thành phố cần tập trung các giải pháp nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, hoàn thiện kết cấu hạ tầng...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố đánh giá, rà soát lại những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, vướng mắc, trên cơ sở đó xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình, với các mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nâng cao chất lượng đô thị theo nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 8/12/2011 của Tỉnh ủy. Trong đó, phải xây dựng được các giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực để đầu tư phát triển và phải xác định rõ việc sử dụng, phân bố kinh phí đối với từng công trình, dự án để tỉnh có cơ sở chủ động về ngân sách cũng như cơ chế thu hút đầu tư. Trước mắt, cần ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông, hệ thống cấp thoát nước, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội thúc đẩy phát triển giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa. Thành phố cũng cần tập trung thu hút đầu tư phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thương mại- dịch vụ mà chủ lực là kinh doanh bất động sản, xây dựng, mở rộng các khu đô thị, khu thương mại, du lịch. Ngoài ra, tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh… xây dựng Tp.Phan Rang- Tháp Chàm ngày càng hiện đại, văn minh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 06 của Tinh ủy đề ra.