Thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(NTO) Ngày 14-8, Đồng chí Lê văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Du lịch triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 và thông qua nội dung dự thảo Quy định về cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017 với chủ đề “Năm quản lý Nhà nước về du lịch” (về an ninh trật tự, an toàn cho du khách, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường...) với phương châm linh hoạt, chủ động, sáng tạo; việc xác định rõ chủ đề của năm, đã tạo động lực mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh cùng với sự nỗ lực, chủ động của các ngành, địa phương, công tác quản lý nhà nước về du lịch từ đầu năm đến nay đã có chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Lượng khách 6 tháng đầu năm đạt 1.420.900 lượt (tăng 12,3% so cùng kỳ, đạt 81,19% kế hoạch). Chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch được cải thiện rõ rệt, sản phẩm du lịch phong phú hấp dẫn hơn…tiềm năng, thế mạnh và điều kiện phát triển du lịch Ninh Thuận ngày càng được nhận diện rõ hơn, chuẩn xác hơn, cụ thể hơn dưới những đánh giá của du khách trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã thông qua dự thảo Quy định về cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã tập trung đưa ra giải pháp về một số nội dung trọng tâm như: tăng doanh thu ngành du lịch, liên kết giữa các vùng miền, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, làm mới sản phẩm du lịch, quản lý mặt hàng lưu niệm phục vụ du khách. Các đại biểu cũng chỉ rõ các khó khăn, tồn tại cần phải tiếp tục tháo gỡ, giải quyết để ngành du lịch đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh và các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của du lịch trong chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hội nghị đối thoại với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh để trao đổi tháo gỡ khó khăn cho người làm kinh doanh du lịch. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động các tổ chức, doanh nghiệp du lịch tham gia các Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế để giới thiệu tiềm năng, quảng bá sản phẩm du lịch của Ninh Thuận; tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch; đáp ứng nhu cầu du khách. Ngoài ra, cần tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch;…

Đối với Dự thảo Quy định về cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho cơ quan thường trực là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa hoàn chỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 20-8 để xem xét, ban hành.