Đổi tên Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh thành Cơ sở Cai nghiện ma túy

(NTO) UBND tỉnh vừa có quyết định đổi tên Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận thành Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Cơ sở Cai nghiện ma túy là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện bao gồm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, dạy nghề lao động, trị liệu tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, bao gồm: người nghiện ma túy theo quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc và người nghiện ma túy đến cai nghiện tự nguyện. Trụ sở của Cơ sở cai nghiện ma túy đặt tại xã Lương Sơn (Ninh Sơn).