Sông Dinh

Quê hương Ninh Thuận có sông Dinh
Dòng nước thân thương nặng nghĩa tình
Sông mở lòng dâng nguồn sữa ngọt
Ta xây kênh đập tưới đồng xanh
Táo thơm nho ngọt vườn đầy quả
Ngô mập lúa sai gié trĩu cành
Bồi đắp phù sa xinh ruộng rẫy
Nước lành tắm mát đất quê mình.

Trần Đình Thân