Diễn văn bế mạc đại hội của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội,

Phấn khởi chào mừng Đại hội, háo hức mong đợi kết quả tốt đẹp từ Đại hội, kỳ vọng vào sự thành công rực rỡ của Đại hội với sự đổi mới, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của 320 đảng viên tham dự Đại hội. Đó là tâm trạng chung của cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh gửi đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Đến thời điểm này, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc chúng ta vui mừng báo cáo rằng Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung và đạt mục tiêu của Đại hội đề ra. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển về mọi mặt của tỉnh. Tại Đại hội này, chúng ta đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của toàn Đảng bộ góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng với sự nhất trí cao.

Đó là sự khẳng định quyết tâm và niềm tin tưởng của Đảng bộ Ninh Thuận vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, con đường mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010 do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra; đồng thời, bàn và quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2011 - 2015 nhằm đưa tỉnh ta bước vào giai đoạn mới đó là giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. Đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ có tính quyết định trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà, nhanh chóng đưa Ninh Thuận phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII gồm 53 đồng chí có đủ tiêu chuẩn và năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết do Đại hội đề ra. Một số đồng chí vì tuổi cao nên không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa này, Đại hội ghi nhận những công lao, thành tích của các đồng chí đã đóng góp cho Đảng bộ trong những năm qua; mong các đồng chí tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình, tiếp tục cộng tác, trao đổi kinh nghiệm và sẵn lòng giúp đỡ các đồng chí trong Ban Chấp hành mới.

Thực hiện chủ trương thí điểm của Bộ Chính trị, Đại hội đã lựa chọn và trực tiếp bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đạt kết quả tốt đẹp. Đây là một thành công nổi bật của đại hội, thể hiện quá trình chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành khóa XI chu đáo và toàn diện, đồng thời cũng là kết quả của sự lựa chọn khách quan, của tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và niềm tin của các đại biểu dự Đại hội dành cho cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã bầu chọn 13 đồng chí ưu tú, thay mặt Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI mang theo ý chí, niềm tin mạnh mẽ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; mang theo trí tuệ, tình cảm và quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh để đóng góp vào các nội dung sẽ được bàn bạc và quyết định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Nhìn từ nhiều góc độ và phương diện khác nhau, đối chiếu với hướng dẫn của Trung ương, chúng ta khẳng định rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII đã thành công tốt đẹp- với tinh thần trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung và quyết tâm cao. Kết quả của Đại hội đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ngày đêm theo dõi hướng về Đại hội.

Thành công của Đại hội trước hết là nhờ sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, sự hướng dẫn giúp đỡ và tham gia đóng góp ý kiến của các ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương trước và trong suốt thời gian diễn ra đại hội; là kết quả của quá trình chuẩn bị chu đáo, công phu, đúng quy trình từ khâu xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, hậu cần của các tiểu ban, các bộ phận giúp việc và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, sự đóng góp ý kiến thẳng thắn với tinh thần xây dựng của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Đó cũng là kết quả của quá trình nghiên cứu, quán triệt sâu kỹ các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nắm vững những quan điểm cơ bản của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng để vận dụng vào điều kiện thực tế ở tỉnh ta; là kết quả của trí tuệ tập thể đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội,

Để Nghị quyết của Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, vấn đề cơ bản là phải lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của tỉnh với khả năng ứng phó tốt nhất, quyết tâm chính trị cao nhất và khát vọng cống hiến mạnh mẽ nhất. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, các đồng chí đại biểu, các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh bằng hình thức thông tin nhanh về kết quả Đại hội; đồng thời các ngành, các cấp khẩn trương cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII bằng chương trình hành động thiết thực, thường xuyên và liên tục.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, phát huy kết quả của Đại hội, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thôi thúc mọi người ra sức thi đua lao động sản xuất, kinh doanh và tích cực hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích vì tương lai quê hương Ninh Thuận; đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trọng tâm là phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội nhằm tạo sự chuyển biến nhanh, mạnh mẽ trên các mặt ngay sau đại hội và từ đầu năm 2011- năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Đại hội chúng ta vui mừng, biết ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị mà trực tiếp là đồng chí Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã về dự và chỉ đạo Đại hội; các Ban Đảng Trung ương đã về hướng dẫn, giúp đỡ tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Đại hội cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn đã dành thời gian về dự và chia vui với Đảng bộ tỉnh.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí Thường vụ tỉnh uỷ các khoá đã nghỉ hưu, các đồng chí lão thành cách mạng, hưu trí cao cấp, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã dành thời gian về dự.

Đại hội biểu dương toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hăng hái, nỗ lực thi đua lập thành tích bằng những công trình, việc làm có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội.

Đại hội biểu dương và cảm ơn các ngành, các địa phương, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phục vụ đã làm việc tận tụy với tinh thần trách nhiệm cao góp phần cho Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.

Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã theo dõi và thông tin kịp thời về Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Tuyệt đối tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, với quyết tâm cao phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tìm kiếm cơ hội trong thách thức, nắm bắt thời cơ, tranh thủ mọi nguồn lực, lựa chọn những giải pháp có tính bứt phá với những bước đi phù hợp để tạo ra sự khác biệt và giá trị mới, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa nhanh nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ của thời kỳ 2011 - 2015 mà Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ vừa biểu quyết thông qua với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với tinh thần được cống hiến vì nước, vì dân, với ý chí và quyết tâm cao. Đó chính là nền tảng, là động lực để chúng ta phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Ninh Thuận giàu về kinh tế, đảm bảo ổn định về chính trị-xã hội và vững mạnh về quốc phòng-an ninh.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

ĐOÀN CHỦ TỊCH