UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

(NTO) UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non (MN), giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày tựu trường cấp MN, TH: ngày 21-8; THCS, THPT: ngày 14-8; GDTX: ngày 4-9-2017. Ngày bắt đầu năm học cấp MN, TH: ngày 28-8; cấp THCS, THPT: ngày 21-8; GDTX: ngày 11-9-2017. Ngày khai giảng năm học vẫn như hằng năm là ngày 5-9-2017, riêng hệ GDTX khai giảng ngày 11-9-2017. Năm học 2017-2018, học sinh các cấp có 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán. Các cấp học hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập vào ngày 25-5-2018 (riêng khối lớp 9 và lớp 12 hoàn thành vào ngày 19-5-2018). Thời gian kết thúc năm học trước ngày 31-5-2018.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình TH trước ngày 15-6-2018; xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 25-5-2018. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2018-2019 trước ngày 31-7-2018.