Thông báo: Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Thuận

I. Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Thuận mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của Công an các đơn vị, địa phương hoặc của cán bộ, chiến sĩ Công an như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Công an công bố.

2. Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

3. Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống Nhân dân.

II. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

1. Bộ Công an

- Tên cơ quan tiếp nhận: Bộ Công an (gửi qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).

Địa chỉ liên hệ: số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số điện thoại chuyên dùng: 069.2342865

- Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi.bca@gmail.com

2. Công an tỉnh Ninh Thuận

- Tên cơ quan tiếp nhận: Công an tỉnh Ninh Thuận (gửi qua Phòng Tham mưu).

Địa chỉ liên hệ: số 287, đường 21 Tháng 8, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Số điện thoại chuyên dùng: 0693.408.484.

- Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi.cant@gmail.com