Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

(NTO) Ngày 14-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, thực tiễn của địa phương, đơn vị; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành có liên quan, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyển quân tiến hành đúng luật, bảo đảm chỉ tiêu. Công tác huấn luyện tổ chức chặt chẽ, chu đáo. Triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của tổ chức đảng các cấp trong LLVT tỉnh; công tác Đảng, công tác chính trị có hiệu quả; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 3 huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc đúng theo kế hoạch, thời gian, đạt kết quả tốt. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án chiến đấu và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kịp thời ứng phó với các tình huống, không để bị động bất ngờ. Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách đối với người có công và chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ. Tiếp tục khảo sát, quy tập hài cốt liệt sỹ theo Đề án 1237 của Chính phủ và thực hiện các chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội. Triển khai xây dựng nhà Tình nghĩa theo kế hoạch; thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận động của quân đội, địa phương; đồng thời thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, nắm và định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh.