Hơn 4.000 cơ sở kinh doanh ở Cuba được chuyển cho thành phần ngoài nhà nước

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn số liệu thống kê của Bộ Nội thương Cuba (MINCIN) ngày 12-7 cho biết, trong nửa đầu năm nay, đã có 4.271 đơn vị kinh doanh – dịch vụ của MINCIN được chuyển sang thành phần kinh doanh ngoài Nhà nước quản lý.

Theo Cục trưởng Cục Dịch vụ của MINCIN, Mirurgia Ramírez Santana (Mi-ru-gia Ra-mi-rết San-ta-na), con số này tương đương với 33% số cơ sở trong mạng lưới toàn quốc của MINCIN, trong đó 4.036 cơ sở được chuyển thành mô hình cho người lao động tự kinh doanh thuê lại cơ sở, còn 176 cơ sở được giao cho các Hợp tác xã phi nông nghiệp. 

Tuy nhiên, MINCIN cũng thừa nhận quyền tự chủ của các cơ sở kinh doanh – dịch vụ này vẫn bị hạn chế về mặt cung cấp nguyên liệu hoặc sản phẩm đầu vào, khối lượng thương mại tối đa đối với một số sản phẩm như xì gà, thuốc lá, rượu, nước ngọt có ga, bia và gà. Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp, chính quyền địa phương cũng sử dụng quyền hạn được phép để ấn định mức giá trần với nhiều dịch vụ và sản phẩm.

Theo TTXVN