Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X thành công tốt đẹp

(NTO) Sau 3 ngày làm việc tích cực và nghiêm túc, chiều 13-7, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp bế mạc có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
 
 
Các đại biểu HDND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại phiên họp, các đại biểu HDND tỉnh đã biểu quyết thông qua 32 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2017-2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự, đã góp phần để kỳ họp hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí yêu cầu, sau kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chủ động hơn nữa trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua lao động, sản xuất để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, sớm đưa các Nghị quyết của kỳ họp vào cuộc sống.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh (khóa X) thông qua 32 Nghị quyết

1.Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

2. Nghị quyết về phát triển thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

3.Nghị quyết về Quy hoạch phát triển điện lực Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).

4. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của UBND tỉnh quy định chính sách ưu đãi về đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

5. Nghị quyết phê chuẩn Đề án Tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

6.Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 16/8/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh.

7. Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

8.Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 – 2020.

9.Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Ninh Thuận.

10.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

11.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

12.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

13.Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

14.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

15.Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

16.Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sư nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

17.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

18.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đấ; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

19.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

20.Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung trong Quy hoạch phát triển hệ thống y giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

21.Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường, trở về trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

22.Nghị quyết về thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn và gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

23.Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

24.Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

25.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

26.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận.

27.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận.

28.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận.

29.Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

30.Nghị quyết về huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết bao gồm giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, y tế giai đoạn đến năm 2020.

31.Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

32.Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

---------------------------------------------

Phát biểu bế mạc
của Đồng chí Nguyễn Đức Thanh,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp và toàn thể cử tri trong tỉnh,

Sau 3 ngày làm việc tích cực với tinh thần nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau khi nghe các cơ quan hữu quan trình bày các báo cáo, tờ trình, đề án tại kỳ họp, với trách nhiệm trước Nhân dân và trước yêu cầu phát triển của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt tích cực và những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017; đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho 6 tháng cuối năm 2017, và thống nhất nhận định:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế, bên cạnh đó, việc dừng triển khai Dự án Nhà máy Điện hạt nhân và hậu quả của tình hình hạn hán kéo dài và lũ lụt cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và đã đạt được những kết quả tích cực:

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và có chuyển biến tiến bộ, một số ngành, lĩnh vực phát triển khá, nông nghiệp, du lịch và nhất là trong triển khai thực hiện chủ trương về thu hút, phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế biển; thu ngân sách đạt kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân; công tác xuất khẩu lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt kết quả tích cực; công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý môi trường được tăng cường. Quốc phòng-an ninh tiếp tục được giữ vững; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập, đó là: Một số ngành, lĩnh vực trọng tâm của tỉnh tuy có tăng trưởng nhưng có dấu hiệu chậm lại; việc chuyển dịch cơ cấu, cơ cấu lại kinh tế chưa tích cực; chất lượng dịch vụ chưa có sự chuyển biến đáng kể. Công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp còn chậm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Công tác thu hút đầu tư, huy động nguồn lực thực hiện còn hạn chế; tiến độ triển khai một số dự án, công trình trọng điểm, cấp bách còn chậm. Đời sống một bộ phận dân cư vùng hạn hán, vùng miền núi, vùng sâu còn nhiều khó khăn. Trật tự xã hội ở một số địa bàn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp.

6 tháng cuối năm 2017, dự báo có khả năng phát triển hơn nhưng vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, do đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, chú trọng tạo chuyển biến rõ rệt trong khai thác tiềm năng, lợi thế đối với các nhóm ngành trụ cột của tỉnh, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, sản xuất nông nghiệp nhằm nâng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư-kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách thật sự thông thoáng, hiệu quả nhằm thu hút đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh.

Tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cấp thiết tạo tính kết nối cao; đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ và phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trọng tâm là giảm nghèo bền vững; phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Tại kỳ họp, ngoài việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh còn nghe Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo làm rõ thêm những vấn đề liên quan mà đại biểu và cử tri quan tâm, và ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã dành thời gian để tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, lao động-thương binh và xã hội. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, nhóm vấn đề được Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn là phù hợp với thực tế. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, được cử tri và dư luận xã hội trong tỉnh quan tâm, đánh giá cao.

Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ra nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn; yêu cầu Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri

Thưa các vị đại biểu và toàn thể cử tri,

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, đề án của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và quyết nghị thông qua 32 nghị quyết. Đây là những nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đồng thời liên quan trực tiếp đến đời sống đông đảo Nhân dân trong tỉnh. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan hữu quan.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của Văn phòng và các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các sở, ngành của tỉnh. Trân trọng cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đông đảo đồng bào cử tri tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần cho thành công của kỳ họp.

Cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu đã đến dự, theo dõi trực tiếp diễn biến kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã theo dõi, đưa tin về kết quả kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 5 năm 2016-2020.

Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Chúc quý vị đại biểu, đồng bào, cử tri tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!