VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN:

Mong muốn và kỳ vọng của cử tri!

(NTO) Trong 3 ngày (từ 11 đến 13-7), HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp lần thứ 4. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm; bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh tập trung xem xét, thảo luận… thông qua 31 Nghị quyết quan trọng để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển; giữ vững quốc phòng-an ninh; xây dựng chính quyền của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo với các nội dung như: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025; Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Hỗ trợ vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư, vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Dự án huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bao gồm: giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, y tế và Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh...

 
Toàn cảnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X.

Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp, đó là các đại biểu HĐND tỉnh sẽ chất vấn và nghe trả lời chất vấn về những vấn đề cử tri trong tỉnh quan tâm. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri tại 129 điểm trong toàn tỉnh, tiếp nhận 1.254 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri về hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh thuộc thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quy hoạch, xây dựng, giao thông, thủy lợi; Tài nguyên và môi trường; Giáo dục, y tế …Nổi lên là những vấn đề dân sinh bức xúc, như một số chương trình, dự án tiến độ chậm, chất lượng công trình chưa bảo đảm; việc ngư dân tiếp cận nguồn vốn vay theo Nghị định 67, 89 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản để đóng mới, cải hoán tàu thuyền còn khó khăn; tiếp tục hỗ trợ người dân vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh… Nhiều cử tri cũng đề nghị tỉnh cần có giải pháp chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp nhằm góp phần bảo đảm lợi ích cho người sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay; Chính quyền có định hướng và giải pháp khắc phục tình trạng được mùa mất giá, giúp người dân chăn nuôi, trồng trọt và tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả; ngành giao thông sớm có kế hoạch cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong tỉnh hiện đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông; đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và lãng phí...

Cử tri trong tỉnh kỳ vọng tại kỳ họp này, ngoài việc tích cực thảo luận tại tổ và hội trường, các đại biểu sẽ đóng góp nhiều ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết được trình ra kỳ họp, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017. Cử tri cũng mong đợi không khí đối thoại sôi nổi, thẳng thắn, tâm huyết từ phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, xây dựng, các đại biểu sẽ đi thẳng vào những vấn đề nóng được cử tri quan tâm, yêu cầu cơ quan được chất vấn có những hành động và lộ trình cụ thể giải quyết trong thời gian sớm nhất… Cử tri tin tưởng sự sôi nổi, trách nhiệm của hoạt động chất vấn tại kỳ họp sẽ thúc đẩy những vấn đề dân sinh bức thiết mà cử tri phản ánh được khắc phục, giải quyết kịp thời.

Mong muốn và kỳ vọng của cử tri đó là ngay sau kỳ họp, các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh để bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Các đại biểu HĐND thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng những vấn đề bức xúc, liên quan đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng như việc thực hiện những cam kết của các tổ chức, cá nhân về trách nhiệm đã hứa trước HĐND và cử tri.