Báo Ninh Thuận: Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(NTO) Ngày 19-6, Báo Ninh Thuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017) và tọa đàm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của bạn đọc.

 Nhà báo Mai Ty, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận phát biểu tại buổi họp mặt.
 
 
Đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Ninh Thuận hiện nay.

Tại buổi họp mặt, Nhà báo Mai Ty, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận ôn lại chặng đường 92 năm vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện. Báo Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận được thành lập đi vào hoạt động từ năm 1939. Trong gần 80 năm qua, báo chí Cách mạng tỉnh nhà đã không ngừng phát triển góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Báo Ninh Thuận hiện nay có nhiều ấn phẩm báo in và báo điện tử phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị địa phương, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin bạn đọc.

Phát huy truyền thống báo chí Cách mạng Việt Nam, đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Ninh Thuận nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo; đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.