Bế mạc Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2017