VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN:

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển!

(NTO) Theo đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm qua cho thấy, chỉ số về Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt rất thấp, không chỉ dưới điểm trung bình (đạt 4,90 điểm), mà thứ hạng còn xếp ở mức “cao”: 54/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, mặc dù có tăng 1 bậc so năm trước.

Đây là chỉ số thành phần chiếm trọng số cao (20%) trong các chỉ số thành phần và chỉ số này dùng đo lường các dịch vụ của tỉnh để phát triển khu vực kinh tế tư nhân như xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (DN), hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh và cung cấp các dịch vụ công nghệ cho DN...

Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt chế biến nha đam
tại Khu Công nghiệp Thành Hải, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Ảnh: Văn Miên

Qua kết quả khảo sát cho thấy, trong 24 chỉ tiêu đã có 10 chỉ tiêu tăng điểm so với năm 2015 như: Số DN có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn về pháp luật; dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ đào tạo về kế toán và tài chính...tăng với mức tương ứng là 22,37%, 23,08%, 11,47% và 26,19%; ngoài ra, có 15,38% DN đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho việc tư vấn về pháp luật, tăng 9,32% ; có 22,73% DN đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ xúc tiến thương mại, tăng 8,44 điểm phần trăm so với năm 2015...

Đây là kết quả từ sự nỗ lực của ngành Công Thương trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các Hội chợ thương mại và kết nối thị trường; hỗ trợ các DN ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm vào hệ thống các siêu thị, tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, đào tạo cho doanh nghiệp... Tuy nhiên, qua phản ánh của các DN thì dịch vụ hỗ trợ DN còn hạn chế, DN còn khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về thị trường, tư vấn về pháp luật, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, xúc tiến thương mại... Các chỉ tiêu về DN sử dụng dịch vụ liên quan đến tìm kiếm thông tin thị trường, công nghệ, tư vấn về pháp luật, dịch vụ đào tạo về quản trị kinh doanh... còn nằm ở mức thấp (từ 8,33%-33,33%) và giảm so với năm 2015. Đơn cử về các chỉ tiêu như: DN đã từng sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường giảm 23,07 điểm phần trăm ; DN đã từng sử dụng dịch vụ tư vấn về pháp luật giảm 10,67%; DN đã từng sử dụng dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh giảm 21,36%; DN có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ đào tạo về quản trị kinh doanh giảm 22,13%...

Như đã đề cập ở phần trên, đây là chỉ số thành phần chiếm trọng số cao, chiếm 20%, tuy nhiên còn chậm được cải thiện qua các năm, điểm số còn ở mức thấp, làm ảnh hưởng đến việc cải thiện điểm số và thứ hạng chung về năng lực cạnh tranh của tỉnh. Do vậy trong năm 2017 này cần tập trung chỉ đạo để cải thiện mạnh mẽ chỉ số này, nhất là quan tâm phát triển các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tốt hơn cho DN, tăng cường hỗ trợ DN trong xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin về thị trường, tư vấn về pháp luật cũng như có chính sách cụ thể về hỗ trợ DN trong quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiếp cận tín dụng...Theo đề xuất của nhiều DN, đó là tỉnh cần có chính sách hỗ trợ để DN phát triển, dễ dàng tiếp cận vốn vay lãi suất thấp; tạo thuận lợi cho DN trong việc tiếp cận, tìm kiếm thông tin khách hàng nhanh chóng, hiệu quả; tạo điều kiện để DN tham gia các hoạt động giao lưu nhằm tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường; tổ chức nhiều hơn các hoạt động kinh tế thương mại trên địa bàn tỉnh; đồng thời cần kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương về hỗ trợ DN, nhất là DN nhỏ và vừa. Mặt khác, cần thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là đào tạo lao động, hỗ trợ thông tin về thị trường, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh nhất là chính sách liên quan đến DN như hỗ trợ khởi nghiệp, thuế, tín dụng, ưu đãi đầu tư… Ngoài ra, thực hiện đối xử bình đẳng, công bằng giữa các DN thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận đất đai, tín dụng, các dịch vụ sản xuất, kinh doanh, các chính sách, chương trình hỗ trợ của địa phương, nhất là các DN vừa và nhỏ.

Có thể nói, giải pháp đã rõ vấn đề còn lại là quyết tâm thực hiện bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả từ các ngành chức năng liên quan và trách nhiệm từ các DN.