Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm

(NTO) Ngày 16-6, UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế phát triển khá, chuyển dịch đúng hướng, với tổng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 5.268 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ; trong đó, thương mại-dịch vụ chiếm tỷ trọng 65,4%, công nghiệp-xây dựng 28,9%. Thu ngân sách thành phố đạt trên 280 tỷ đồng. Công tác quản lý trật tự, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm. Quốc phòng-an ninh được giữ vững. Trên các lĩnh vực xã hội: giáo dục, y tế, lao động, việc làm, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội được đẩy mạnh, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, quản lý xây dựng, xây dựng thành phố “xanh, sạch, đẹp”; tập trung nâng cao chất lượng dạy học; kiểm soát tình hình dịch bệnh, chăm lo sức khỏe nhân dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn với phúc lợi xã hội, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.