Mũi Dinh

Du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh tham quan khám phá thiên nhiên Mũi Dinh (Phước Dinh, Thuận Nam)

Mai anh về lại Mũi Dinh

Tìm em, con sóng tự tình cát bay.

Dấu chân người ngọc, ô hay

Xưa sau cát trắng nắng đầy nhớ mong.

Thái Sơn Ngọc