UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả rà soát hồ sơ liệt sỹ còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 16-6, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát hồ sơ liệt sỹ còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đến nay toàn tỉnh còn 4 hồ sơ liệt sỹ còn tồn đọng gồm ông Nguyễn Khắc Sâm, Phạm Thê, Nguyễn Xin cùng trú quán xã Nhơn Hải và ông Trần Định, trú quán thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải). Trong quá trình thu thập thông tin các hồ sơ trên đều bảo đảm công khai, khách quan và đúng quy định. Sau khi xem xét hồ sơ, các thành viên trong Ban Chỉ đạo nhất trí với danh sách 4 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xác nhận liệt sỹ theo diện hồ sơ tồn đọng.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình cấp có thẩm quyền để suy tôn liệt sỹ.