Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Thuận Nam

(NTO) Ngày 15-6, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Thuận Nam về kết quả thực hiện Chỉ thị 06/2004/CT-TTg ngày 18-2-2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự đối với đồng bào Chăm trong tình hình mới, giai đoạn 2012-2015.

 
 Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Thuận Nam.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể chính trị của huyện đã chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện đời sống và giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào Chăm. Nổi bật đó là: Sản xuất nông nghiệp phát triển khá cả về trồng trọt và chăn nuôi; mở rộng diện tích chủ động nước, tăng hệ số sử dụng đất gắn với thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, nhất là sản xuất lúa nước. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã, thôn có điện sinh hoạt, trạm y tế, nhà văn hóa, trường học. Chương trình xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào Chăm được triển khai đạt kết quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20% (năm 2012) xuống còn 5,8% (năm 2015); một bộ phận đồng bào Chăm có thu nhập khá, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào Chăm có nhiều khởi sắc. Đội ngũ cán bộ người Chăm được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và từng bước trưởng thành…

Thay mặt đoàn giám sát, lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị huyện Thuận Nam trong thời gian tới tiếp tục chăm lo phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường tập huấn, hướng dẫn đồng bào ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong vùng đồng bào Chăm… Những ý kiến, kiến nghị của huyện nêu lên tại buổi làm việc được Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.