Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái

(NTO) Ngày 15-6, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2016, nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 5-CT/TW của Bộ Chính trị; kết quả triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội miền núi.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái.

Lãnh đạo huyện Bác Ái phát biểu tại buổi làm việc.

Trong năm qua và từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Bác Ái đã quyết tâm vượt khó, tiếp tục lãnh đạo phát triển ổn định tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Về kinh tế, diện tích đất sản xuất tăng hơn năm trước 56%, đàn gia súc phát triển ổn định và được nhân rộng; về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,55%; công nhận mới 3 thôn văn hóa. Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Huyện ủy xác định tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo. Về triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Trung ương, toàn Đảng bộ đã triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức kiểm điểm và gợi ý nội dung cho các cấp ủy cơ sở kiểm điểm bổ sung. Về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên. Về kết quả triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội miền núi, những năm qua kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh được đầu tư khá đồng bộ, đời sống nhân dân có nhiều khởi sắc, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai được bảo tồn, phát huy.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến của đại biểu tham dự làm rõ kết quả thực hiện cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm qua, dù hạn hán gây khó khăn nhưng đã kịp thời chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong sản xuất đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả; an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW kịp thời, nền nếp. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục, nhất là trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các lĩnh vực văn hóa-xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới, Bác Ái cần tiếp tục vượt qua khó khăn, tập trung sửa chữa những vấn đề tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); làm tốt công tác tư tưởng, xác định phát triển kinh tế nhanh và giảm nghèo nhanh, tự lực tự cường. Về xây dựng Đảng, chú trọng sắp xếp lại tổ chức bộ máy, luân chuyển, đào tạo cán bộ xã; tập trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); giải quyết sớm các biểu hiện ngại đụng chạm, chưa chấp hành Nghị quyết Đảng. Về kinh tế, rà soát cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa dựa trên lợi thế phát triển cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi; bảo vệ và phát triển rừng, tạo sinh kế cho người dân; thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng. Về xã hội, Bác Ái quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
làm việc với lãnh đạo Trại giam Sông Cái (Tổng cục VIII, Bộ Công an).
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bức tranh lưu niệm cho Trại giam Sông Cái.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trại giam Sông Cái (Tổng cục VIII, Bộ Công an) đóng trên địa bàn huyện, nghe báo cáo tình hình hoạt động và phát biểu động viên tinh thần phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.