Chủ tịch Quốc hội: Đơn giản hóa các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư công, tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Sáng 15-6, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội đã kết thúc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Nhóm vấn đề cuối cùng liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, lĩnh vực này là rất rộng, liên quan tới nhiều Bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh những mặt đạt được, qua ý kiến của đại biểu chất vấn và tranh luận tại Hội trường cho thấy trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực này còn nhiều điểm cần phải quan tâm, chỉ đạo.

 
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Nhóm vấn đề thứ 4 tại Hội trường Ảnh: Đình Nam

Việc trả lời chất vấn còn có một số nội dung chưa rõ, chưa thỏa mãn yêu cầu của đại biểu Quốc hội

Phát biểu kết luận Nhóm vấn đề thứ 4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đã có 37 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, 19 đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận, 2 đại biểu đăng ký nhưng không đủ thời gian để mời; còn 11 đại biểu Quốc hội đã đăng ký nhưng chưa có đủ thời gian chất vấn. Những vấn đề chưa được trả lời thỏa đáng, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục gửi câu hỏi đến Tổng thư ký Quốc hội để chuyển đến Bộ trưởng trả lời bằng văn bản. Trong phần trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa cũng đã tham gia giải trình thêm một số vấn đề liên quan.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư là rất rộng, liên quan tới nhiều Bộ, ngành, địa phương. Các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tranh luận sôi nổi để làm rõ vấn đề. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nhận nhiệm vụ hơn một năm nhưng đã cố gắng nắm tình hình, nắm thực trạng và những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý; Bộ trưởng đã nghiêm túc làm rõ trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực phụ trách. Tuy nhiên, việc trả lời chất vấn còn có một số nội dung chưa rõ, chưa thỏa mãn yêu cầu của đại biểu Quốc hội nên có nhiều đại biểu Quốc hội đã tham gia tranh luận.

ĐBQH Trần Thị Huyền Trân- tỉnh Trà Vinh đặt câu hỏi chất vấn tại Hội trường

Tiến độ giải ngân vốn còn chậm, “có tiền mà chưa chi được”

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực triển khai Luật Đầu tư công; việc lập, phân bổ vốn đầu tư công đã từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo chặt chẽ; triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần tăng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cả về số dự án, vốn đăng ký và vốn giải ngân, tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư theo hướng giảm tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, qua ý kiến của đại biểu chất vấn và tranh luận cho thấy trách nhiệm của Bộ trong lĩnh vực này còn nhiều điểm cần phải quan tâm, chỉ đạo như: việc phân bổ vốn đầu tư trung hạn còn chậm; vốn đã thấp so với nhu cầu nhưng tiến độ giải ngân vốn cũng còn chậm, tức là “có tiền mà chưa chi được”; nhiều quy định, thủ tục đầu tư còn bất cập, chậm nghiên cứu, sửa đổi. Tình trạng đầu tư còn dàn trải, chưa sát với thực tế đã gây lãng phí; đã tồn tại nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để...

Tập trung chỉ đạo quyết liệt 6 vấn đề nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng, các Bộ trưởng có liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; trong đó, tập trung vào một số vấn đề sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; rà soát các quy định về đầu tư công để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư công theo hướng bảo đảm đơn giản hóa các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư công, tránh chồng chéo, mâu thuẫn. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường trách nhiệm của các cấp trong quản lý đầu tư công. Tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương, tập trung bố trí đủ vốn cho từng dự án cụ thể theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, tránh tình trạng kéo dài, đội vốn đầu tư, thất thoát, lãng phí.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn tại Hội trường

Thứ hai, trong năm 2017, ban hành các giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước; xây dựng kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016- 2020. Có chính sách đẩy mạnh đầu tư cho vùng kinh tế khó khăn, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu và ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ người có công.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu triển khai mở rộng các hình thức đầu tư để huy động vốn từ khu vực tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ, các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện khung pháp lý cho việc phát triển thị trường vốn, hoạt động mua bán nợ, với sự tham gia của cả khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đánh giá toàn diện về thu hút đầu tư nước ngoài để vừa huy động được nguồn vốn, vừa khuyến khích chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, tính cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời, giảm thiểu những mặt trái của việc đầu tư nước ngoài tác động đến kinh tế- xã hội trong nước.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin- cho trong đầu tư công. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương trong việc phân bổ và giải ngân các nguồn vốn đầu tư; thực hiện tốt việc điều hòa tổng nguồn vốn đầu tư, tránh tình trạng nơi thì thiếu vốn, nơi thì không giải ngân được; có cơ chế xử lý cắt giảm vốn đầu tư đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, hiệu quả thấp để chuyển sang các công trình hoặc là các dự án ở địa phương thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham gia giải trình thêm một số vấn đề liên quan tại Hội trường

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công, trong đó đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng của dự án; làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư công.

Thứ sáu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình, dự án trọng điểm Quốc gia theo quy định của pháp luật.

+ Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sẽ phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 13- 15/6/2017. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Nguồn quochoi.vn