Đồng hành cùng người nộp thuế

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý thuế, công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”

Năm năm qua (2006 – 2010), số thu ngân sách toàn tỉnh là 1.799 tỷ/tổng dự toán 1.505 tỷ, đạt 120%.

Đạt được kết quả trên, theo đ/c Đoàn Hạnh Phúc, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh cho biết đó là nhờ hệ thống chính sách thuế những năm gần đây đã có những thay đổi, đặc biệt là từ ngày 1-7-2007 khi Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành, Những thay đổi về chính sách thuế đã tác động khá lớn đến công tác quản lý thu ngân sách của tỉnh, cụ thể: cơ cấu tổ chức bộ máy ngày càng ổn định; công tác quản lý chặt chẽ và chuyên sâu; số thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với dự toán; tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về thuế giảm.

Hằng năm Cục Thuế xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cụ thể thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; hội nghị đối thoại, tập huấn, cung cấp tài liệu có liên quan về chính sách thuế cho người nộp thuế; hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về thuế khi có yêu cầu của người nộp thuế bằng văn bản, điện thoại, trả lời trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế...

5 năm qua, cơ quan thuế đã kiểm tra, xét và hoàn thuế GTGT cho 459 hồ sơ của người nộp thuế với số tiền hơn 172,79 tỷ đồng. Ngành thuế cũng đã triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế trong năm 2009 và 2010 theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2009 với hơn 70,521 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý thuế, công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến công tác thu thuế.