Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Diệu, thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải (Ninh Hải): Cấp sổ đỏ cho người mua đất thông qua bán đấu giá là đúng quy định

(NTO) Báo Ninh Thuận nhận đơn của bà Nguyễn Thị Diệu, ở thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải (Ninh Hải), khiếu nại về việc bà có 4,7 sào đất ruộng tại khu vực Bara thuộc xã Tân Hải đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ) số C705452 do UBND huyện Ninh Hải cấp ngày 11-6-1994. Diện tích đất này, hiện hộ bà đang canh tác và giữ sổ đỏ nhưng một phần diện tích đất đã được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ mang tên bà Nguyễn Thị Dự, ở thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải (Ninh Hải).

Theo UBND xã Tân Hải, nguyên trước đây, bà có tranh chấp hợp đồng vay tài sản và mua bán tài sản với bà Nguyễn Thị Bích Thủy, ở thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải (Ninh Hải). Tranh chấp này đã được Tòa án nhân dân tỉnh xét xử và ban hành Bản án số 07/2012/DS-PT ngày 21-6-2012. Theo đó, buộc hộ bà phải trả lại số tiền đã vay của hộ bà Thủy. Tuy nhiên, qua vận động nhiều lần nhưng bà không chấp hành việc thi hành án, buộc cơ quan chức năng phải tiến hành kê biên tài sản, tổ chức cưỡng chế, cắt một phần đất ruộng của hộ bà Diệu bán đấu giá để lấy tiền trả cho bà Thủy. Qua tổ chức đấu giá tài sản, bà Nguyễn Thị Dự, ở thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải (Ninh Hải) đã mua được lô đất trên, nên đề nghị chính quyền địa phương cấp sổ đỏ.

Căn cứ Bản án số 07/2012/DS-PT ngày 21-6-2012 của Tòa án nhân dân tỉnh và Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 20-12-2016 của Chi cục Thi hành án huyện Ninh Hải về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, UBND xã Tân Hải đã lập hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp sổ đỏ cho bà Dự theo quy định pháp luật. Ngày 21-3-2017, UBND huyện Ninh Hải ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 1.097,5 m2 đất của hộ bà Nguyễn Thị Diệu; đồng thời cấp sổ đỏ số CG 082709, với diện tích đất trên cho bà Nguyễn Thị Dự.

Ông Nguyễn Minh Hoan, Chủ tịch UBND xã Tân Hải cho biết: Giải quyết đơn khiếu nại của bà, UBND xã đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp có sự tham gia của các ban, ngành địa phương, đại diện phòng Tài nguyên-Môi trường và Chi cục Thi hành án huyện Ninh Hải cùng tham gia, phân tích chi tiết vấn đề để bà rõ nhưng bà Diệu không thống nhất. UBND xã Tân Hải xác định nội dung đơn kiện của bà Diệu là không đúng sự thật, không chấp hành quy định pháp luật, không chịu giao đất cho chủ sử dụng. Hiện nay bà Diệu đang chiếm đoạt, sử dụng phần diện tích đất bị thu hồi đã được UBND huyện cấp sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Dự. UBND xã đề nghị bà Diệu không được sử dụng và buộc phải trả diện tích 1.097,5 m2 cho bà Dự sử dụng theo quy định của pháp luật.