"Sức hút " của các cụm công nghiệp chưa mạnh

yếu tố để các nhà đầu tư hoạt động có hiệu quả , là tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn nữa về chính sách thu hút, các vấn đề về môi trường, giao thông… cần được quản lý chặt chẽ.

Ban quản lý các khu công nghiệp đã đánh giá như vậy tại buổi họp mặt các doanh nghiệp được tổ chức hôm 21-1 vừa qua.

Trong khi đó, đại diện các doanh nghiệp cho rằng, yếu tố để các nhà đầu tư hoạt động có hiệu quả , là tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn nữa về chính sách thu hút, các vấn đề về môi trường, giao thông… cần được quản lý chặt chẽ.

Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các KCN, đánh giá cao vai trò của số doanh nghiệp hoạt động tại các cụm công nghiệp. Đồng chí khẳng định, trong những năm qua, tỉnh cũng như các sở, ngành liên quan đã tích cực cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH của tỉnh. Về những khó khăn trước mắt và lâu dài của các nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cần sớm bàn biện pháp tháo gỡ; rà soát, đánh giá tình hình thu hút, tiến độ đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, chấp hành nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, sớm phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp tập trung.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN, hiện cụm công nghiệp Tháp Chàm có 4 doanh nghiệp và cụm công nghiệp Thành Hải có 7 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh thu sản xuất công nghiệp năm 2010, đạt 322.842 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2009.