Thư đi - tin lại

(NTO) Trong tuần qua, Báo Ninh Thuận đã nhận được đơn của bạn đọc gửi đến: Đơn của bà Diệp Ngọc Mai, thôn Long Bình 1, xã An Hải (Ninh Phước) kiến nghị chính quyền địa phương sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn của bà Nguyễn Thị Diệu, thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải (Ninh Hải) khiếu nại chính quyền địa phương về việc giải quyết hồ sơ đất đai của hộ bà không đúng quy định.

Báo Ninh Thuận đã chuyển đơn của quý bà đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Khi có thông tin phản hồi, Báo Ninh Thuận sẽ thông tin lại để quý bà được rõ.