Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính - hiện đại hóa ngành Thuế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Năm 2010, do đẩy mạnh công tác cải cách và hiện đại hóa trong toàn ngành nên kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh do ngành Thuế quản lý thu là trên 600 tỷ đồng, đạt 117 % dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 19 % so với năm 2009.

Kết quả từ đổi mới cơ chế, chính sách

Trong những năm qua, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính; thiên tai, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương và sự nỗ lực của địa phương nên kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng, phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế... vì vậy đã có tác động tích cực đến kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Cán bộ Chi cục Thuế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm hướng dẫn các tiểu thương Chợ Phan Rang
kê khai nộp thuế. Ảnh: P.Anh

Những năm gần đây, Nhà nước đã có những thay đổi nhiều về cơ chế, chính sách thuế, đặc biệt khi Luật Quản lý Thuế có hiệu lực thi hành, toàn bộ các quy định về quản lý thuế như khai thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế, quyết toán thuế... được thống nhất thực hiện theo các quy định của Luật Quản lý thuế; đồng thời cơ chế quản lý thuế cũng thay đổi từ quản lý thuế theo đối tượng sang mô hình quản lý thuế theo chức năng; một số Luật Thuế được ban hành mới như Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN, Luật thuế TNCN... Các quy định về thuế cũng dần được Nhà nước sửa đổi, bổ sung ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách. Từ những thay đổi về chính sách đã tác động tích cực đến công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh. Ngành Thuế đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn bản quy định về quản lý thuế trên địa bàn; rà soát các văn bản đã ban hành nhưng không còn phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính…

Đặc biệt, ngành đã phát huy có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các huyện, thành phố; duy trì hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000; phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt cơ chế “một cửa” liên thông, trong đó có lĩnh vực đăng ký thuế, kê khai nộp thuế, đầu tư, đất đai, tài nguyên khoáng sản... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các biện pháp để đảm bảo nguồn thu, ngành Thuế đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong toàn ngành một cách toàn diện và cụ thể thông qua các hội nghị đối thoại, hội nghị tập huấn chính sách thuế; hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về thuế khi có yêu cầu của người nộp thuế; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; xây dựng trang thông tin điện tử của ngành Thuế... từ đó đã giúp cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân hiểu rõ, chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Việc đưa vào sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý thuế, giúp cán bộ, công chức thuế cập nhật, khai thác các thông tin có liên quan một cách kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý thuế; triển khai thực hiện đăng ký thuế, khai thuế qua mạng internet, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý thuế qua việc áp dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa công sở.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 5 năm (2005 – 2009) ngành Thuế tỉnh nhà đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Phấn đấu năm 2015 thu ngân sách đạt 1.100 tỷ đồng

Theo lộ trình của Tổng cục Thuế, từ năm 2011-2015 là giai đoạn đầu thực hiện chương trình cải cách thuế đến năm 2020, đó cũng là giai đoạn Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra các giải pháp chiến lược để tăng trưởng nền kinh tế từ 15 - 16%/năm. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành Thuế là tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thuế trên mọi lĩnh vực, rà soát, đánh giá khả năng, tốc độ tăng trưởng các nguồn thu trên từng địa bàn để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo tập trung nguồn thu vào ngân sách. Theo đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tuyên truyền-hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi cho các đối tượng thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về thuế.

Ngành tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; bổ sung thêm các công việc cần đưa vào thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan Thuế các cấp, duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 tại cơ quan Văn phòng Cục Thuế, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đến tất cả Chi cục Thuế huyện, thành phố.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy ngành Thuế theo mô hình chức năng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong giai đoạn mới theo quy định của Bộ Tài chính; rà soát, đánh giá đội ngũ công chức để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng và áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ ở cơ quan Thuế các cấp, kể cả chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan Thuế các cấp, tin học hóa nền hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu chung giữa các cơ quan trong ngành Tài chính, nhằm thuận tiện và nâng cao chất lượng quản lý hành chính công; xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc của các cơ quan Thuế các cấp; ban hành và thực hiện nghiệm quy chế văn hoá công sở.

Đến năm 2015, ngành Thuế tỉnh phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.100 tỷ đồng; trong năm 2011 là 685 tỷ đồng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XII