Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam

(NTO) Ngày 26-5, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết quả lãnh đạo công tác quản lý đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo khi triển khai các dự án trên địa bàn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban Đảng tỉnh và các sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam.
 
 
Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong năm qua, Huyện ủy Thuận Nam đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo đạt kết quả một số nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; so với Nghị quyết năm 2016 đã có 15/22 chỉ tiêu hoàn thành. Về kinh tế, đã chỉ đạo chăm sóc cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, quan tâm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM); giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương. Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Huyện ủy xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh xây dựng NTM, giữ vững, hoàn thiện các tiêu chí tại 2 xã Phước Nam, Cà Ná; phấn đấu xã Phước Diêm hoàn thành 19/19 tiêu chí và bình quân các xã đạt 14 tiêu chí trở lên. Về triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Trung ương, toàn Đảng bộ đã triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức kiểm điểm, nhận thức rõ tồn tại, hạn chế và đề ra hướng khắc phục. Về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Việc khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo công tác quản lý đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai khi triển khai các dự án trên địa bàn được tập trung thực hiện…

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam trong năm qua, trong điều kiện còn khó khăn do hạn hán, nhưng đã kịp thời chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, Thuận Nam đã có cách làm mới phù hợp, thực hiện nền nếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tuy nhiên vẫn còn mặt hạn chế cần khắc phục, thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế chưa đạt được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới, Thuận Nam cần tranh thủ sự đầu tư của các dự án cho hạ tầng, khắc phục khó khăn vươn lên, cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung cho lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, phát triển chăn nuôi, tận dụng lợi thế rừng tạo sinh kế cho người dân. Về xã hội, Thuận Nam quan tâm đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là vùng biển và vùng miền núi. Về xây dựng Đảng, tập trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giải quyết sớm những vấn đề tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm; chú trọng lãnh đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, bố trí sắp xếp ổn định các khu dân cư ven biển.