Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Ramưwan

(NTO) Nhân dịp Ramưwan 2017, ngày 23-5, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc mừng Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni và gia đình ông Thành Chiểu, nguyên Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh và Sở Nội vụ.

 
 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
thăm, chúc mừng Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni.
 
 
 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
thăm, chúc mừng ông Thành Chiểu, nguyên Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Đến thăm Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các Sư cả và bà con dồi dào sức khỏe, hưởng mùa Ramưwan vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Đồng chí biểu dương tinh thần đoàn kết của các vị chức sắc, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chương trình xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống tín ngưỡng tôn giáo, giữ vững an ninh nông thôn trong đồng bào Chăm. Đồng chí mong muốn các thành viên Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni luôn gương mẫu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục vận động bà con tín đồ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng các dân tộc trong tỉnh tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển, cùng với cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đến thăm gia đình ông Thành Chiểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi và chúc Ramưwan sức khỏe, hạnh phúc.